Home

              

Enkele bijzonderheden van de glasramen

(foto's Jean-François CAPELLE)

(foto's Luc-Emmanuel Auberger)